De Vogelvriend Roden e.o.


De Agenda 2022

Ook dit jaar organiseren wij weer een Bijzondere Tentoonstelling, deze zal plaats vinden in week 47. De inbreng is op dinsdag 22 november, de keuring op 23 november en donderdagavond 24 november zal de tentoonstelling geopend worden.

Adres locatie tentoonstelling: Onder de Linden, Brink 27, 9301 JK te Roden.


  dinsdag 22 november 2022, inbreng tentoonstelling vogels 13:00 tot 21:00uur


  woensdag 23 november 2022, keuring van de ingebrachte vogels


  donderdag 24 november 2022, opening 19:30 uur en geopend tot 22:00uur


  vrijdag 25 november 2022, geopend van 10:00 tot 22:00 uur


  zaterdag 26 november 2022, geopend van 10:00 tot 15:00 uur,


  vogels afhalen vanaf 15:00 tot 17:00uur


De Agenda 2023


  donderdag 12 t/m zaterdag 14 januari 2023 bondshow VOGEL 2023, tijden/info volgt nog


  dinsdag 21 mrt 2023 20:00uur Jaarvergadering, locatie/info volgt nog


  dinsdag 16 mei 2023 20:00uur Clubavond met lezing/presentatie, locatie/info volgt nog-- De vogelmarkt is voorlopig gestopt i.v.m. alle regelgeving rondom het houden van vogelmarkten. --

De Vogelmarkt (gratis toegang)

De vogelmarkt is voorlopig gestopt i.v.m. alle regelgeving rondom het houden van vogelmarkten.

Clubavond De Vogelvriend

De Clubavonden
Clubavond De Vogelvriend

Afgelopen 12 mei 2022 was de laatste clubavond met een mooie lezing van Adrie van Kooten. Afhankelijk van de behoefte van de leden organiseert De Vogelvriend Roden e.o. clubavonden. De eerstvolgende clubavonden staan voor begin 2023 gepland.


Ringenbestelling

U kunt via de Bond ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/ met het ringnummer en de gegevens die via de vereniging ontvangt. De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account bij aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door de bond aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen ze u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen ze u de status van uw bestelling. Let op: bent u GEEN LID? Dan moet u eerst contact opnemen met het bondsbureau, zodat zij u een kweeknummer toe kunnen wijzen. Zonder kweeknummer kunt u geen account aanmaken.


Bestelformulier ringen


Het Cluborgaan

Jaarlijks komen er twee cluborganen uit. De voorjaarseditie wordt uiterlijk op 1 februari op de site gepubliceerd en de najaarseditie uiterlijk op 1 september. U kunt de meest recente uitgaven van het cluborgaan bekijken via de onderstaande links.


Voorjaarseditie cluborgaan
Najaarseditie cluborgaan
Cluborgaan


Onze Vogels

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. ontvangt u maandelijks het blad Onze Vogels in de brievenbus. Sinds jaar en dag het blad voor liefhebbers van kooi- en volierevogels. In het maandblad komen diverse onderwerpen aan bod als vogelsoorten, kleurmutaties, voeding, kweek en ziekten.


Onze Vogels

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van De Vogelvriend Roden e.o. door uw gegevens in te vullen en het webformulier te verzenden. Indien na het verzenden geen bevestiging op uw scherm verschijnt, is het verzenden niet gelukt. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van de secretaris in uw mailbox.Algemene Voorwaarden
Achternaam: Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Geboortedatum: IBAN:
Lidmaatschap: Emailadres:
Historie: Kweeknr:*

Bijzondere tentoonstelling te Roden

Geachte vogelliefhebber,

-->
Wij organiseren ook dit jaar weer een bijzondere tentoonstelling, U kunt uw vogels de 22e november 2022 afgeven tussen 15:00 (eerder in overleg) en 21:00 uur in Onder de Linden, Brink 27, 9301 JK te Roden. U kunt uw vogels met het verstrekte afhaalbewijs zaterdag 26 november weer ophalen tussen 15:00 en 17:00 uur.

Met vriendelijke groet, Joost Schuitemaker, Voorzitter De Vogelvriend Roden eo.

Het inschrijfformulier is als excel-bestand beschikbaar en te downloaden door op nevenstaande link te klikken: TT inschrijfformulier Roden .

Het reglement is via deze link te lezen: TT Reglement Roden .


De Vereniging

De Vogelvriend Roden e.o. kan worden gezien als de vogelvereniging van Noordenveld en het Westerkwartier. De in 1952 opgerichte vereniging hoort bij de drie grootste vogelverenigingen van de drie Noordelijke provincies met een constant ledenaantal van circa 130 leden. Hiervan wonen ongeveer 60 leden in Noordenveld en circa 60 leden in het Westerkwartier. De Vogelvriend Roden e.o. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Leden kunnen via onze vereniging ringen bestellen en ontvangen het maandblad Onze Vogels. Ook streeft de vereniging er naar om in het voor- en najaar een digitaal cluborgaan uit met actuele informatie over de vereniging. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals clubavonden en de jaarlijkse tentoonstelling. De contributie van De Vogelvriend Roden e.o. bedraagt voor volwassenen 39,50 euro per jaar. Jeugdleden en donateurs betalen slechts 19,50 euro per jaar. U kunt zich online aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

U kunt de vereniging bereiken via: info@devogelvriendroden.nl

Bent u actief op facebook? Bezoek dan eens onze facebookpagina en wordt lid:
facebook <---


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Joost Schuitemaker
Secretaris: Johan Dermois
Penningmeester: Jelle H. Boorsma

Lid: Willem Kroon
Lid: Henk Boer
Lid: Jakob Homan

TT-secretaris: Jan Hoving

Beheerder website en facebookpagina: Rick Drent

Het bestuur is te bereiken via: info@devogelvriendroden.nl