De Vogelvriend Roden e.o.


De Agenda

Het zijn onderhand al twee bewogen jaren waarin we als vereniging een weg hebben moeten vinden door en langs alle corona-maatregelen. Maar het positieve nieuws is dat er langzaam aan weer dingen mogen. Een goed voorbeeld hiervan is dat we weer een tentoonstelling kunnen organiseren, deze zal plaats vinden in week 47. De inbreng is op dinsdag 23 november, de keuring op 24 november en donderdagmiddag zal de tentoonstelling geopend worden.

De data op deze website zijn altijd actueel en leidend ten opzichte van data in het cluborgaan. De data in het cluborgaan hebben soms een voorlopig karakter.


  23 november 2021, inbreng vogels t.b.v. de tentoonstelling (HCR Onder de Linden)

  24 november 2021, keuring van de ingebrachte vogels (HCR Onder de Linden)

  25 tot 27 november 2021, tentoonstelling (HCR Onder de Linden)


Het bestuur is in samenwerking met de vogelmarkt-commissie aan het kijken of in de nabije toekomst de vogelmarkten ook weer opgezet kunnen worden.


De Vogelmarkt (gratis toegang)

Vier keer per jaar organiseert de vogelmarktcommissie (bestaande uit 6 leden) van de vereniging een gezellige vogelmarkt. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers uit de regio. Leden en niet-leden kunnen hier vogels kopen en verkopen. De toegang is gratis. Iedere markt zijn er handelaren aanwezig die voor een divers aanbod aan vogels zorgen. Kanaries, zebravinken, grasparkieten en agaporniden zijn er iedere markt wel aanwezig. Daarnaast hebben ze ook een wisselend aanbod van minder voorkomende vogelsoorten. Behalve vogels kopen, kunt u uiteraard ook vogels verkopen op de markt. De vogelmarkt vindt plaats op iedere eerste zaterdag van de maanden februari, maart, september en oktober. De vogelmarkt is van 13:00 tot 14:30 uur en wordt gehouden in buurthuis 'De Bomenburcht' aan de Klimop in Roden.

Clubavond De Vogelvriend
  vanaf januari 2022 is de verwachting dat activiteiten weer worden opgestart

De Clubavonden
Clubavond De Vogelvriend

Afgelopen 12 september 2020 was de laatste clubavond met een mooie lezing van Adrie van Kooten. Afhankelijk van de behoefte van de leden organiseert De Vogelvriend Roden e.o. clubavonden. De eerstvolgende clubavonden staan voor begin 2022 gepland.


Ringenbestelling

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. kunt u ringen bestellen om vogels mee te ringen. Op de ringen staat uw unieke kweeknummer alsmede een volgnummer en het jaartal. Ideaal voor uw kweekadministratie, maar daarnaast geeft het u ook de mogelijkheid om aan tentoonstellingen mee te doen. In het maandblad Onze vogels wordt het bestelformulier omstreeks februari/maart geplaatst. U kunt ook naar de site van de NBVV gaan en onder het hoofdstuk "downloads" het bestelformulier downloaden.


Bestelformulier ringen

Jaarlijks zijn er vier reguliere bestelrondes. Het formulier moet uiterlijk op onderstaande data bij de ringencommissaris zijn ingeleverd:
  ronde 1: inleverdatum formulier 5 mei (uitleverdatum ringen 1 oktober)
  ronde 2: inleverdatum formulier 20 september (uitleverdatum ringen 15 december)
  ronde 3: inleverdatum formulier 20 januari (uitleverdatum ringen 1 april)
  ronde 4: inleverdatum formulier 20 maart (uitleverdatum ringen 15 mei)

Bij een spoedbestelling wordt 1,00 euro per ring extra in rekening gebracht door de NBvV. Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de ringencommissaris.
Inleveren van bestelformulieren en afhalen van ringen bij voorkeur tijdens de vogelmarkt, clubavond of tentoonstelling. En anders op afspraak bij de ringencommissaris:
  Willem Kroon, Weidebloemenweg 25 (Roden)
  050 501 35 02

Het Cluborgaan

Jaarlijks komen er twee cluborganen uit. De voorjaarseditie wordt uiterlijk op 1 februari op de site gepubliceerd en de najaarseditie uiterlijk op 1 september. U kunt de meest recente uitgaven van het cluborgaan bekijken via de onderstaande links.


Voorjaarseditie cluborgaan
Najaarseditie cluborgaan
Cluborgaan


Onze Vogels

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. ontvangt u maandelijks het blad Onze Vogels in de brievenbus. Sinds jaar en dag het blad voor liefhebbers van kooi- en volierevogels. In het maandblad komen diverse onderwerpen aan bod als vogelsoorten, kleurmutaties, voeding, kweek en ziekten.


Onze Vogels

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van De Vogelvriend Roden e.o. door uw gegevens in te vullen en het webformulier te verzenden. Indien na het verzenden geen bevestiging op uw scherm verschijnt, is het verzenden niet gelukt. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van de secretaris in uw mailbox.Algemene Voorwaarden
Achternaam: Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Geboortedatum: IBAN:
Lidmaatschap: Emailadres:
Historie: Kweeknr:*

Bijzondere tentoonstelling te Roden

Geachte vogelliefhebber,

Wij zijn blij dat we ondanks de omstandigheden de mogelijkheid hebben gezien om de tentoonstelling in aangepaste vorm door te laten gaan. U kunt uw vogels dinsdag de 23e afgeven tussen 15:00 en 19:30 uur in Onder de Linden. Roden. Komt u alstublieft zo vroeg mogelijk tussen deze tijden. Om 20:00 uur moeten we de deur achter ons sluiten.

De tentoonstelling zal niet officieel geopend worden in verband met de momenteel verplichte sluitingstijden. De tentoonstelling zal open zijn op donderdag en vrijdag tussen 14:00 en 18:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 13:00 uur. U kunt uw vogels zaterdag weer ophalen tussen 13:00 en 14:00 uur.

Let u er op dat wij genoodzaakt zijn uw QR te scannen en daarbij uw legitimatie kunnen vragen. Tevens stellen wij een mondkapje zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Joost Schuitemaker Voorzitter De Vogelvriend Roden eo.

U kunt het reglement downloaden door op de volgende link te klikken: TT Reglement Roden .

Het inschrijfformulier is als excel-bestand beschikbaar en te downloaden door op nevenstaande link te klikken: inschrijfformulier (excel-bestand) .


De Vereniging

De Vogelvriend Roden e.o. kan worden gezien als dé vogelvereniging van Noordenveld en het Westerkwartier. De in 1952 opgerichte vereniging hoort bij de drie grootste vogelverenigingen van de drie Noordelijke provincies met een constant ledenaantal van circa 130 leden. Hiervan wonen ongeveer 60 leden in Noordenveld en circa 60 leden in het Westerkwartier. De Vogelvriend Roden e.o. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Leden kunnen via onze vereniging ringen bestellen en ontvangen het maandblad Onze Vogels. Ook brengt de vereniging in het voor- en najaar een digitaal cluborgaan uit met actuele informatie over de vereniging. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals een vogelmarkt. De contributie van De Vogelvriend Roden e.o. bedraagt voor volwassenen 37,50 euro per jaar. Jeugdleden en donateurs betalen slechts 17,50 euro per jaar. U kunt zich online aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

U kunt de vereniging bereiken via: info @ devogelvriendroden . nl


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Joost Schuitemaker
Secretaris: Johan Dermois
Penningmeester: Jelle H. Boorsma

Lid: Willem Kroon
Lid: Henk Boer
Lid: Jakob Homan
Lid: Herman van der Roest
Lid: Gerard Verwoerd