De Vogelvriend Roden e.o.


De Organisatie

Organisatie

De Agenda

Naast de jaarlijkse tentoonstelling en de zes vogelmarkten organiseert De Vogelvriend Roden e.o. 3 clubavonden per jaar voor haar leden. Afhankelijk van de behoefte van de leden worden er sommige jaren nog andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een tafelkeuring of een bezoek aan een vogelpark. Tijdens de jaarvergadering wordt de leden gevraagd welke activiteit(en) zij graag georganiseerd zien worden. Het bestuur van De Vogelvriend Roden e.o probeert in de behoefte van haar leden te voorzien. Onderstaand het jaarprogramma voor 2018. De data op deze website zijn altijd actueel en leidend ten opzichte van data in het cluborgaan. De data in het cluborgaan hebben soms een voorlopig karakter.


  3 februari 2018, aanvang 13:00 uur in De Bomenburcht: vogelmarkt

  3 maart 2018, VOGELMARKT AFGELAST IVM VOGELGRIEP

  9 maart 2018, aanvang 20:00 uur in HCR Onder de Linden: jaarvergadering

  7 april 2018, aanvang 13:00 uur in De Bomenburcht: vogelmarkt

  13 april 2018, aanvang 20:00 uur in De Bomenburcht: clubavond (vogelquiz)

  1 september 2018, aanvang 13:00 uur in De Bomenburcht: vogelmarkt

  14 september 2018, aanvang 20:00 uur in De Bomenburcht: clubavond (thema: mutaties)

  6 oktober 2018, aanvang 13:00 uur in De Bomenburcht: vogelmarkt

  18 oktober 2018, aanvang 20:00 uur in De Bomenburcht: vergadering vrijwilligers TT

  1 t/m 3 november 2018 in HCR Onder de Linden: Noordelijke Kampioenschappen

  23 november 2018, aanvang 20:00 uur in De Bomenburcht: clubavond (fototerugblik TT)

BOB Leek Dorsman Welkoop Dierenzaak Buze Haskom

De Vogelmarkt (gratis toegang vanaf april 2018!)

Vier keer per jaar organiseert de vogelmarktcommissie (bestaande uit 6 leden) van de vereniging een gezellige vogelmarkt. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers uit de regio. Leden en niet-leden kunnen hier vogels kopen en verkopen. De toegang is gratis. Iedere markt zijn er handelaren aanwezig die voor een divers aanbod aan vogels zorgen. Kanaries, zebravinken, grasparkieten en agaporniden zijn er iedere markt wel aanwezig. Daarnaast hebben ze ook een wisselend aanbod van minder voorkomende vogelsoorten. Behalve vogels kopen, kunt u uiteraard ook vogels verkopen op de markt. De vogelmarkt vindt plaats op iedere eerste zaterdag van de maanden februari, maart, september en oktober. De vogelmarkt is van 13:00 tot 14:30 uur en wordt gehouden in buurthuis 'De Bomenburcht' aan de Klimop in Roden. De data voor 2018 zijn:

Clubavond De Vogelvriend
  3 maart 2018: AFGELAST IVM VOGELGRIEP

  7 april 2018

  1 september 2018

  6 oktober 2018
De vogelmarkt wordt georganiseerd door een vogelmarktcommissie van de vereniging. Voor vragen over de vogelmarkt kunt u mailen naar:
  info@devogelvriendroden.nl


Mijn Makelaar Noordenveld GSM Winkeltje Van der Roest Rijopleidingen Mebatherm Otter

De Tentoonstelling

De Vogelvriend Roden e.o. staat in Noord-Nederland bekend om haar grote en gezellige Nationale Tentoonstelling, welke wordt gehouden in een grote zaal bij HCR Onder de Linden in Roden. Jaarlijks organiseert de TT-commissie van De Vogelvriend Roden e.o. de Noordelijke Kampioenschappen in week 44. Dit is, naast de districtstentoonstellingen, een van de grootste tentoonstellingen in Noord-Nederland. Het Noordelijk Kampioenschap Catharinaparkieten en het Noordelijk Kampioenschap Zebravinken zijn in de Noordelijke Kampioenschappen opgenomen. Deze worden georganiseerd in samenwerking met respectievelijk de Catharinaparkieten Studiegroep (CSG) en de Nederlandse Zebravinkenclub (NZC) regio's Groningen, Friesland en Drenthe. Voor meer informatie over de Noordelijke Kampioenschappen kunt u op de onderstaande logo's klikken. Onderaan de website staat de link naar de inschrijfpagina voor de Noordelijke Kampioenschappen. Inschrijven is mogelijk vanaf 15 september en de inschrijving sluit op 15 oktober om 18.00 uur.


Noordsuythoeve HoutenKweekkooien.nl CP Exotic Birds De Vogelloods Drachten

De Noordelijke Kampioenschappen

Wie wordt er Noordelijk Kampioen Kleurgrasparkieten? Wie wordt er Noordelijke Kampioen Agaporniden? En Noordelijk Kampioen Gouldamadines? In totaal zijn er 12 groepen waarin een kampioen wordt aangewezen. Uit deze groepskampioenen komen 5 Noordelijke Kampioenen naar voren: kleurkanaries, vorm- en postuurkanaries, tropische vogels, grasparkieten en kromsnavels. Voor jeugdleden wordt de bovenstaande indeling ook aangehouden. Dit betekent dat er ook 5 Noordelijke Jeugdkampioenen kunnen worden aangewezen. Behalve individuele kampioenen, zijn er ook de Algeheel Kampioen Stammen, Algeheel Kampioen Stellen en de Klassementskampioen. Via onderstaande links kunt u het reglement bekijken en het inschrijfformulier downloaden (vanaf 15 september). Voor meer informatie kunt u het reglement raadplegen of contact opnemen met de TT-secretaris:
  Johan Bruining
  0594 51 95 17
  j.bruining42@gmail.com

Reglement Noordelijke Kampioenschappen Reglement Clubkampioenschap De Vogelvriend Roden Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen Word Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen Excel Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen PDF

Alko Flowers Varwijk VanDerDuin Veenhuizen

Het Noordelijk Kampioenschap Zebravinken

Het Noordelijk Kampioenschap Zebravinken is een initiatief van de drie noordelijke regio's van de NZC (Nederlandse Zebravinken Club). Hun show is onderdeel van de Noordelijke Kampioenschappen en vindt dus plaats in week 44 in het Drentse Roden bij HCR Onder de Linden. Afhankelijk van het aantal vogels per groep worden er in 24 groepen een goud, zilver en brons aangewezen. Uit alle prijswinnaars met goud wordt door de keurmeesters een algeheel kampioen aangewezen. Ook wordt er een algeheel jeugdkampioen aangewezen. Er kan alleen met enkelingen worden deelgenomen aan het Noordelijk Kampioenschap Zebravinken. Stammen en stellen worden niet gevraagd. Deze vallen automatisch onder het prijzenschema van de Noordelijke Kampioenschappen. Daarnaast is er een Klassementskampioen. Voor meer informatie kunt u het reglement raadplegen of contact opnemen met de Coordinator NZC regio's Groningen, Friesland en Drenthe:
  Arjan Zantinga
  06 23 79 34 23
  azantinga@home.nl


Reglement Noordelijk Kampioenschap Zebravinken Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen Word Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen Excel Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen PDF

Laning Vishuys AlPaese Splint BirdsForLife

Het Noordelijk Kampioenschap Catharinaparkieten

Het bestuur van de Catharinaparkieten Studiegroep had de wens om een evenement in Noord-Nederland te organiseren. In 2016 zijn de eerste contacten gelegd om de tentoonstelling voor catharinaparkieten bij de Noordelijke Kampioenschappen onder te brengen. De verwachting is dat er jaarlijks circa 200 catharinaparkieten worden ingezonden. Afhankelijk van het aantal vogels worden in de verschillende groepen uit het vraagprogramma van de NBvV een kampioen, zilver en brons aangewezen. Behalve de groepskampioenen worden er ook een algemeen kampioen en een MVK-kampioen aangewezen. Indien er door jeugd wordt ingezonden, is er ook een prijs voor de jeugdkampioen beschikbaar. Daarnaast is er een prijs voor de winnaar van het klassement. Voor meer informatie kunt u het reglement raadplegen of contact opnemen met de Coordinator CSG:
  Klaas de Boer
  06 46 78 43 18
  klaasdeboer1986@hotmail.com


Reglement Noordelijk Kampioenschap Catharinaparkieten Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen Word Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen Excel Inschrijfformulier Noordelijke Kampioenschappen PDF

Buist Duinen DeBerk ODL Alexander

De Clubavonden
Clubavond De Vogelvriend

De Vogelvriend Roden e.o. organiseert drie clubavonden per jaar. Deze worden georganiseerd op een vrijdagavond in april, september en november en beginnen om 20:00 uur in buurthuis De Bomenburcht in Roden. Tijdens de clubavond in april is de vogelquiz een jaarlijks terugkerende activiteit. Het is een luchtige quiz waar een ieder aan mee kan doen.
De clubavond in september krijgt ieder jaar een thema. Dit kan betrekking hebben op de kweek, mutaties, voeding of ziektes. Ieder jaar wordt geprobeerd een actueel onderwerp te kiezen. Tijdens deze avond wordt er een presentatie gegeven over het onderwerp en is er nadien ruim tijd om ervaringen met betrekking tot het onderwerp uit te wisselen.
Tijdens de laatste clubavond van het jaar wordt uitgebreid teruggeblikt op de Noordelijke Kampioenschappen. Er wordt een fotoreportage getoond van de show, maar ook van de prijswinnende vogels. Ook wordt het verloop van de show nabesproken tijdens deze clubavond.


BJ Websites Kooistra Woningtextielbus Jonkman UitvaartzorgNoordenveld

Ringenbestelling

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. kunt u ringen bestellen om vogels mee te ringen. Op de ringen staat uw unieke kweeknummer alsmede een volgnummer en het jaartal. Ideaal voor uw kweekadministratie, maar daarnaast geeft het u ook de mogelijkheid om aan tentoonstellingen mee te doen. In het maandblad Onze vogels wordt het bestelformulier omstreeks februari/maart geplaatst. Dit formulier kunt u gebruiken, maar u kunt het formulier ook downloaden op de website van de NBvV.
Bestelformulier ringen

Jaarlijks zijn er vier reguliere bestelrondes. Het formulier moet uiterlijk op onderstaande data bij de ringencommissaris zijn ingeleverd:
  ronde 1: inleverdatum formulier 5 mei (uitleverdatum ringen 1 oktober)
  ronde 2: inleverdatum formulier 20 september (uitleverdatum ringen 15 december)
  ronde 3: inleverdatum formulier 20 januari (uitleverdatum ringen 1 april)
  ronde 4: inleverdatum formulier 20 maart (uitleverdatum ringen 15 mei)

Bij een spoedbestelling wordt 1,00 euro per ring extra in rekening gebracht door de NBvV. Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de ringencommissaris of mailen naar info@devogelvriendroden.nl
Inleveren van bestelformulieren en afhalen van ringen bij voorkeur tijdens de vogelmarkt, clubavond of tentoonstelling. En anders op afspraak bij de ringencommissaris:
  Willem Kroon, Weidebloemenweg 25 (Roden)
  050 501 35 02


Autoservice Refona Hubo AlexBrillen Kamp EyeWish

Het Cluborgaan

Jaarlijks komen er twee cluborganen uit. De voorjaarseditie wordt uiterlijk op 1 februari op de site gepubliceerd en de najaarseditie uiterlijk op 1 september. U kunt de meest recente uitgaven van het cluborgaan bekijken via de onderstaande links.


Voorjaarseditie cluborgaan
Najaarseditie cluborgaan
Cluborgaan

AutoschadeBathoorn MarksEethuys ZellerAuto's Roggeveld Autowascentrum

Onze Vogels

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. ontvangt u maandelijks het blad Onze Vogels in de brievenbus. Sinds jaar en dag het blad voor liefhebbers van kooi- en volierevogels. In het maandblad komen diverse onderwerpen aan bod als vogelsoorten, kleurmutaties, voeding, kweek en ziekten.


Onze Vogels

OpelLiewes In de Klaver Brandsma Makelaars Garagebedrijf Hilberts Loonbedrijf Van den Berg

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van De Vogelvriend Roden e.o. door uw gegevens in te vullen en het webformulier te verzenden. Indien na het verzenden geen bevestiging op uw scherm verschijnt, is het verzenden niet gelukt. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van de secretaris in uw mailbox.

Algemene Voorwaarden
Achternaam: Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Geboortedatum: IBAN:
Lidmaatschap: Emailadres:
Historie: Kweeknr:*

* Indien u eerder lid bent geweest van de NBvV of elders lid bent van de NBvV.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Ik geef toestemming voor automatsche incasso van de contributie.


Huizinga InternationalMotors DioNorg Huisman BouwbedrijfKooi Koetsier

Sponsoring 2018

De Vogelvriend Roden e.o. organiseert jaarlijks met een zeer bescheiden budget een prachtig evenement dat veel vogelliefhebbers uit Noord-Nederland naar Roden trekt. Om de begroting rond te krijgen, zijn we afhankelijk van sponsoren. Als tegenprestatie ontvangt de sponsor een advertentie in de catalogus, een advertentie op de beamer in de tentoonstellingszaal en plaatsing van het bedrijfslogo op de website. Sponsoren kunnen kiezen uit drie pakketten, welke uitgebreid worden toegelicht in het sponsorboekje. U kunt het onderstaande webformulier gebruiken om u aan te melden als sponsor voor de Noordelijke Kampioenschappen 2018. Als u al sponsor was in 2017, hoeft u geen advertentie en bedrijfslogo te uploaden. U ontvangt daarna de factuur in uw mailbox.

Sponsorboekje

Bedrijfsnaam: Emailadres:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Plaats:
Sponsorpakket Goud (50,00 euro)
Sponsorpakket Zilver (35,00 euro) Uw logo:
Sponsorpakket Brons (25,00 euro) Uw Advertentie:

Op=Op SESO WvP Stiekema

De Vereniging

De Vogelvriend Roden e.o. kan worden gezien als de vogelvereniging van Noordenveld en het Westerkwartier. De in 1952 opgerichte vereniging hoort bij de drie grootste vogelverenigingen van de drie Noordelijke provincies met een constant ledenaantal van circa 130 leden. Hiervan wonen ongeveer 60 leden in Noordenveld en circa 60 leden in het Westerkwartier. De Vogelvriend Roden e.o. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Leden kunnen via onze vereniging ringen bestellen en ontvangen het maandblad Onze Vogels. Ook brengt de vereniging in het voor- en najaar een digitaal cluborgaan uit met actuele informatie over de vereniging. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals een vogelmarkt. De contributie van De Vogelvriend Roden e.o. bedraagt voor volwassenen 35,00 euro per jaar. Jeugdleden en donateurs betalen slechts 17,50 euro per jaar. U kunt zich online aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit zes enthousiaste dertigers, welke worden ondersteund door een tweetal commissies. De organisatie van de Noordelijke Kampioenschappen ligt in handen van de TT-commissie, terwijl de vogelmarkten worden georganiseerd door de vogelmarktcommissie. Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar info@devogelvriendroden.nl