Vogel Afbeelding

De Vogelvriend Roden e.o.

De Vogelvriend Roden e.o. kan worden gezien als de vogelvereniging van Noordenveld en het Westerkwartier. De in 1952 opgerichte vereniging hoort bij de drie grootste vogelverenigingen van de drie Noordelijke provincies met een constant ledenaantal van circa 115 leden. Hiervan wonen ongeveer 60 leden in Noordenveld en circa 60 leden in het Westerkwartier. De Vogelvriend Roden e.o. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

De vereniging

Leden kunnen via onze vereniging ringen bestellen en ontvangen het maandblad Onze Vogels. Ook streeft de vereniging er naar om in het voor- en najaar een digitaal cluborgaan uit met actuele informatie over de vereniging. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals clubavonden en de jaarlijkse tentoonstelling. De contributie van De Vogelvriend Roden e.o. bedraagt voor volwassenen 41,50 euro per jaar. Jeugdleden en donateurs betalen slechts 19,50 euro per jaar. U kunt zich online aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

OneVogels Afbeelding

Onze trotse sponsoren

Club Afbeelding

De Clubavonden

De eerste volgende clubavond staat gepland voor 7 mei 2024 20:00uur en zal plaatsvinden in dorpshuis ''Nijroon'' roderweg 86 9311 PA te Nieuw-Roden. De avond zal verzorgd worden door Theo Kompier.

Tentoonstelling

De Bijzondere Tentoonstelling 2023 was een groot succes. Met 225 ingezonden vogels was het een van de grootste vogeltentoonstellingen in noord Nederland van de afgelopen periode. Overall winnaar van de tentoonstelling was de heer H. Boer met zijn ingezonden zebravinken en gouldamadines (categorie Tropen). Andere winnaars waren de heer J. Dermois (categorie Postuurkanaries), de heer San Diego (categorie Kleurkanaries), de heer R. Kruier (categorie Parkieten, de heer P. van de Veen (categorie Grote Parkieten), de heer S. van der Heide (.....

OneVogels Afbeelding

Onze pagina sponsoren