De Vogelvriend Roden e.o.


De Agenda

Naast de jaarlijkse tentoonstelling en de vier vogelmarkten organiseert De Vogelvriend Roden e.o. afhankelijk van de behoefte van haar leden clubavonden. Afhankelijk van de behoefte van de leden worden er sommige jaren nog meer activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een tafelkeuring of een bezoek aan een vogelpark. Tijdens de jaarvergadering wordt de leden gevraagd welke activiteit(en) zij graag georganiseerd zien worden. Het bestuur van De Vogelvriend Roden e.o probeert in de behoefte van haar leden te voorzien. Onderstaand het jaarprogramma voor 2018. De data op deze website zijn altijd actueel en leidend ten opzichte van data in het cluborgaan. De data in het cluborgaan hebben soms een voorlopig karakter.


  6 oktober 2018, aanvang 13:00 tot 14:30 in De Bomenburcht: vogelmarkt

  22 november 2018, aanvang 20:00 uur in HCR Onder de Linden: clubavond

  2 februari 2019, aanvang 13:00 tot 14:30 in De Bomenburcht: vogelmarkt

  2 maart 2019, aanvang 13:00 tot 14:30 in De Bomenburcht: vogelmarkt

  14 maart 2019, aanvang 20:00 uur in HCR Onder de Linden: clubavond

  6 april 2019, aanvang 13:00 tot 14:30 in De Bomenburcht: vogelmarkt

  7 september 2019, aanvang 13:00 tot 14:30 in De Bomenburcht: vogelmarkt

  5 oktober 2019, aanvang 13:00 tot 14:30 in De Bomenburcht: vogelmarkt

De Vogelmarkt (gratis toegang vanaf april 2018!)

Vier keer per jaar organiseert de vogelmarktcommissie (bestaande uit 6 leden) van de vereniging een gezellige vogelmarkt. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers uit de regio. Leden en niet-leden kunnen hier vogels kopen en verkopen. De toegang is gratis. Iedere markt zijn er handelaren aanwezig die voor een divers aanbod aan vogels zorgen. Kanaries, zebravinken, grasparkieten en agaporniden zijn er iedere markt wel aanwezig. Daarnaast hebben ze ook een wisselend aanbod van minder voorkomende vogelsoorten. Behalve vogels kopen, kunt u uiteraard ook vogels verkopen op de markt. De vogelmarkt vindt plaats op iedere eerste zaterdag van de maanden februari, maart, september en oktober. De vogelmarkt is van 13:00 tot 14:30 uur en wordt gehouden in buurthuis 'De Bomenburcht' aan de Klimop in Roden. De data voor 2018 en 2019 zijn:

Clubavond De Vogelvriend
  6 oktober 2018

  2 februari 2019

  2 maart 2019

  6 april 2019

  7 september 2019

  5 oktober 2019

Mijn Makelaar Noordenveld Van der Roest Rijopleidingen Mebatherm Otter Bandringa De Boer Scheerhoorn

De Clubavonden
Clubavond De Vogelvriend

Afhankelijk van de behoefte van de leden organiseert De Vogelvriend Roden e.o. clubavonden. Op 13 september is de eerstvolgende clubavond. Tijdens deze clubavond is er een interessante presentatie van Johan Bruining. Op 22 november 2018 en 14 maart 2019 staan de daaropvolgende clubavonden gepland.


BJ Websites Kooistra Woningtextielbus Jonkman UitvaartzorgNoordenveld

Ringenbestelling

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. kunt u ringen bestellen om vogels mee te ringen. Op de ringen staat uw unieke kweeknummer alsmede een volgnummer en het jaartal. Ideaal voor uw kweekadministratie, maar daarnaast geeft het u ook de mogelijkheid om aan tentoonstellingen mee te doen. In het maandblad Onze vogels wordt het bestelformulier omstreeks februari/maart geplaatst. U kunt ook naar de site van de NBVV gaan en onder het hoofdstuk "downloads" het bestelformulier downloaden.


Bestelformulier ringen

Jaarlijks zijn er vier reguliere bestelrondes. Het formulier moet uiterlijk op onderstaande data bij de ringencommissaris zijn ingeleverd:
  ronde 1: inleverdatum formulier 5 mei (uitleverdatum ringen 1 oktober)
  ronde 2: inleverdatum formulier 20 september (uitleverdatum ringen 15 december)
  ronde 3: inleverdatum formulier 20 januari (uitleverdatum ringen 1 april)
  ronde 4: inleverdatum formulier 20 maart (uitleverdatum ringen 15 mei)

Bij een spoedbestelling wordt 1,00 euro per ring extra in rekening gebracht door de NBvV. Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de ringencommissaris.
Inleveren van bestelformulieren en afhalen van ringen bij voorkeur tijdens de vogelmarkt, clubavond of tentoonstelling. En anders op afspraak bij de ringencommissaris:
  Willem Kroon, Weidebloemenweg 25 (Roden)
  050 501 35 02

Alex brillen en contactlensen Veranda's Roden Roadz Bij Sesoen Kamp EyeWish

Het Cluborgaan

Jaarlijks komen er twee cluborganen uit. De voorjaarseditie wordt uiterlijk op 1 februari op de site gepubliceerd en de najaarseditie uiterlijk op 1 september. U kunt de meest recente uitgaven van het cluborgaan bekijken via de onderstaande links.


Voorjaarseditie cluborgaan
Najaarseditie cluborgaan
Cluborgaan

AutoschadeBathoorn MarksEethuys ZellerAuto's Roggeveld Autowascentrum

Onze Vogels

Als lid van De Vogelvriend Roden e.o. ontvangt u maandelijks het blad Onze Vogels in de brievenbus. Sinds jaar en dag het blad voor liefhebbers van kooi- en volierevogels. In het maandblad komen diverse onderwerpen aan bod als vogelsoorten, kleurmutaties, voeding, kweek en ziekten.


Onze Vogels

OpelLiewes Autodemontage International Motors Installatie en Montagebedrijf Van Duinen AL-KO Loonbedrijf Van den Berg Noord-West

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als lid van De Vogelvriend Roden e.o. door uw gegevens in te vullen en het webformulier te verzenden. Indien na het verzenden geen bevestiging op uw scherm verschijnt, is het verzenden niet gelukt. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van de secretaris in uw mailbox.Algemene Voorwaarden
Achternaam: Voorletters:
Straat: Huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Geboortedatum: IBAN:
Lidmaatschap: Emailadres:
Historie: Kweeknr:*

* Indien u eerder lid bent geweest van de NBvV of elders lid bent van de NBvV.

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens door De Vogelvriend Roden en door de NBvV.
Ik geef toestemming voor automatsche incasso van de contributie.

Splint Parket InternationalMotors V4rwijk Visspeciaalzaak 't Vishuys BouwbedrijfKooi Veenhuizen Dakwerken

Nationale tentoonstelling te Roden

Geachte vogelliefhebber,

Net als afgelopen jaar is ook dit jaar weer de Noordelijke kampioenschappen gehouden van "De Vogelvriend Roden eo". Dit jaar waren er door omstandigheden iets minder inzendingen, maar al met al weer een groot succes. Volgend jaar zullen we zeker weer een mooie tentoonstelling neer gaan zetten!

Met vriendelijke portgroeten,
Herman van der Roest
Voorzitter De Vogelvriend Roden eo.

Huizinga

De Vereniging

De Vogelvriend Roden e.o. kan worden gezien als de vogelvereniging van Noordenveld en het Westerkwartier. De in 1952 opgerichte vereniging hoort bij de drie grootste vogelverenigingen van de drie Noordelijke provincies met een constant ledenaantal van circa 130 leden. Hiervan wonen ongeveer 60 leden in Noordenveld en circa 60 leden in het Westerkwartier. De Vogelvriend Roden e.o. is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Leden kunnen via onze vereniging ringen bestellen en ontvangen het maandblad Onze Vogels. Ook brengt de vereniging in het voor- en najaar een digitaal cluborgaan uit met actuele informatie over de vereniging. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd zoals een vogelmarkt. De contributie van De Vogelvriend Roden e.o. bedraagt voor volwassenen 35,00 euro per jaar. Jeugdleden en donateurs betalen slechts 17,50 euro per jaar. U kunt zich online aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

U kunt de vereniging bereiken via: info @ devogelvriendroden . nl


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Herman van der Roest
Secretaris: Joost Schuitemaker
Penningmeester: Cor Doesbers

Lid: Willem Kroon
Lid: Henk Boer
Lid: Jacob Homan
Lid: Gerard Verwoerd